DỊCH VỤ

APP BOOKING

Thiết‌ ‌Kế‌ Ứng‌ Dụng‌ Đặt‌ ‌Lịch‌ ‌Hẹn‌ ‌Chuyên‌ ‌Nghiệp‌

Giải‌ ‌pháp‌ ‌tối‌ ‌ưu‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌Spa,‌ ‌Làm‌ ‌Đẹp,‌ ‌Salon,‌ ‌Nail,‌ ‌Phòng‌ ‌khám,‌ ‌‌Nhà‌ ‌Hàng,‌ ‌Khách‌ ‌Sạn,‌ ‌Tiệm‌ ‌Rửa‌ ‌Xe‌ ‌Hơi,…‌ giúp‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌kiểm‌ ‌soát,‌ ‌tiết‌ ‌kiệm‌ ‌thời‌ gian‌ ‌và‌ ‌thuận‌ ‌tiện‌ ‌hơn‌ ‌cho‌ ‌khách‌ ‌hàng.‌

Vấn‌ ‌Đề‌ Doanh‌ ‌Nghiệp‌ ‌Bạn‌ ‌Đang‌ ‌Gặp‌ ‌Phải‌

 • Cửa‌ ‌hàng‌ ‌của‌ ‌bạn‌ ‌thường‌ ‌xuyên‌ ‌rơi‌ ‌vào‌ ‌tình‌ ‌trạng‌ ‌quá‌ ‌tải‌ ‌vì ‌khách‌ ‌quá‌ ‌đông,‌ ‌không‌ ‌đáp‌ ‌ứng‌ ‌kịp‌ ‌thời‌ ‌nhu‌ cầu?‌ ‌ ‌
 • Khách‌ ‌hàng‌ ‌cảm‌ ‌thấy‌ ‌bực‌ ‌bội‌ ‌và‌ ‌hay‌ ‌phàn‌ ‌nàn‌ ‌vì‌ ‌phải‌ ‌chờ‌ ‌đợi‌ ‌quá‌ ‌lâu‌ ‌mới‌ ‌đến‌ ‌lượt?‌ ‌
 • Bạn‌ ‌cần‌ ‌một‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌tối‌ ‌ưu‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌chủ‌ ‌động‌ ‌hơn‌ ‌trong‌ ‌việc‌ ‌sắp‌ ‌xếp‌ ‌thời‌ ‌gian‌ ‌và‌ ‌nhân‌ ‌sự?‌ ‌

” Ứng‌ ‌dụng‌ ‌đặt‌ ‌lịch‌ ‌hẹn‌ ‌(App‌ ‌Booking)‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌mà‌ ‌bạn‌ ‌đang‌ ‌cần!‌ “

appbk
appbk1

Lợi‌ ‌Thế‌ ‌Khi‌ ‌Sở‌ ‌Hữu‌ ‌Một‌ ‌App‌ ‌Booking‌ ‌Chuyên‌ ‌Nghiệp‌ ‌Của‌ ‌Solutions‌ ‌World‌

Các‌ ‌Tính‌ ‌Năng‌ ‌Nổi‌ ‌Bật‌ ‌Của‌ ‌App‌ ‌Booking‌

Solutions‌ ‌World‌ ‌tập‌ ‌trung‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌App‌ ‌Booking‌ ‌(đặt‌ ‌lịch‌ ‌hẹn)‌ ‌hiện‌ ‌đại,‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp‌ ‌giúp‌ ‌bạn‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌thương‌ ‌hiệu,‌ ‌kết‌ ‌nối‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌dễ dàng‌ ‌và‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌hiệu‌ ‌quả‌ ‌hơn‌ ‌với‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌nổi‌ ‌bật‌ ‌như:‌

Giao‌ ‌diện‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌ riêng,‌ ‌độc‌ ‌đáo,‌ ‌sáng‌ ‌tạo‌

Chức‌ ‌năng‌ ‌đặt‌ ‌lịch‌ ‌hẹn,‌ ‌nhắc‌ ‌hẹn‌ ‌theo‌ ‌ trạng‌ ‌thái‌

Quản‌ ‌lý‌ ‌danh‌ ‌mục‌ ‌các‌ ‌dịch‌ ‌vụ‌

Lưu‌ ‌trữ‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌khách‌ ‌hàng,‌ ‌lịch‌ ‌sử‌ ‌sử‌ ‌ dụng‌ ‌dịch‌ ‌vụ,...‌

Đăng‌ ‌nhập / đăng‌ ‌ký‌ ‌thành‌ ‌viên‌

Tích‌ ‌điểm / Voucher‌

Hiển‌ ‌thị‌ ‌chi‌ ‌nhánh‌ ‌và‌ ‌bản‌ ‌đồ‌

Tính‌ ‌năng‌ ‌Rating,‌ ‌cho‌ ‌phép‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌đánh‌ ‌giá‌ ‌và‌ ‌gửi‌ ‌phản‌ ‌hồi‌

Gửi‌ ‌thông‌ ‌báo‌ ‌chương‌ ‌trình‌ ‌khuyến‌ ‌mãi,‌ ‌ giảm‌ ‌giá‌

Lập‌ ‌báo‌ ‌cáo‌ ‌chi‌ ‌tiết‌

Quy‌ ‌Trình‌ ‌Thiết‌ ‌Kế‌ ‌App‌ ‌Booking‌ ‌Tại‌ Solutions‌ ‌World‌

quy-trinh-thiet-ke-app-booking
abk

Tại‌ ‌Sao‌ ‌Nên‌ ‌Lựa‌ ‌Chọn‌ ‌Hợp‌ ‌Tác‌ ‌Cùng‌ ‌Solutions‌ ‌World‌

Chúng‌ ‌tôi‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌ứng‌ ‌dụng‌ ‌đặt‌ ‌lịch hẹn được‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌trên‌ ‌nền‌ ‌tảng‌ ‌Mobile‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌trên‌ ‌cả‌ ‌hai‌ ‌hệ‌ ‌điều‌ ‌hành‌ ‌iOS‌ ‌và‌ ‌Android.‌ ‌Khi‌ ‌hợp‌ ‌tác‌ ‌với‌ ‌Solutions‌ ‌World, ngoài‌ ‌những‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌nổi‌ ‌bật‌ ‌kể‌ ‌trên thì‌ ‌bạn‌ ‌còn‌ ‌có được:‌ ‌

 • Giao‌ ‌diện‌ ‌được‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌riêng‌ ‌đẹp‌ ‌mắt‌ ‌và‌ ‌thân‌ ‌thiện‌ ‌người‌ ‌dùng‌ ‌
 • Thời‌ ‌gian‌ ‌triển‌ ‌khai‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ ‌(Chỉ‌ ‌từ‌ ‌6‌ ‌tuần)‌ ‌
 • Cung‌ ‌cấp‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌tiện‌ ‌cho‌ ‌cả‌ ‌trên‌ ‌App‌ ‌người‌ ‌dùng‌ ‌và‌ ‌hệ‌ ‌thống‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌
 • Sử‌ ‌dụng‌ ‌công‌ ‌nghệ‌ ‌lập‌ ‌trình‌ ‌hiện‌ ‌đại,‌ ‌tiên‌ ‌tiến‌ ‌nhất,‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌Update‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌bất‌ ‌cứ‌ ‌khi‌ ‌nào‌ ‌bạn‌ ‌muốn‌ ‌
 • Tốc‌ ‌độ‌ ‌truy‌ ‌cập‌ ‌và‌ ‌đặt‌ ‌lịch‌ ‌hẹn‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ ‌
 • Bảo‌ ‌mật‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌khách‌ ‌hàng‌ ‌tuyệt‌ ‌đối‌ ‌
 • Đội‌ ‌ngũ‌ ‌tư‌ ‌vấn‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp,‌ ‌sẵn‌ ‌sàng‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌24/24‌ ‌
 • Chi‌ ‌phí‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌App‌ ‌hợp‌ ‌lý,‌ ‌phù‌ ‌hợp‌ ‌với‌ ‌từng‌ ‌loại‌ ‌hình‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌

NHẬN ƯU ĐÃI

Thiết Kế App Booking (Ứng dụng đặt lịch hẹn) Chỉ Từ 50 Triệu !!!